Εφιαλτικό σενάριο προβλέπει μείωση του ελληνικού ΑΕΠ μέχρι και κατά 18,5%

Μείωση ακόμα και κατά 18,5% του ΑΕΠ της Ελλάδας εξαιτίας της πανδημίας προβλέπει εφιαλτικό σενάριο του μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου της Ιταλίας UNI-CREDIT.

Για να γίνει καλύτερα κατανοητό το μέγεθος, τα χρόνια της ύφεσης (2008-2015) το ελληνικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 26%.

Πιο αναλυτικά, για την Ελλάδα προβλέπει τη μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ στην ευρωζώνη, κατά -18,5%, τουλάχιστον μέσα στο 2020, που θα είναι ιδιαίτερα έντονη στο πρώτο εξάμηνο (35% σε σωρευτική βάση), ακολουθούμενη από μερική ανάκαμψη στο δεύτερο εξάμηνο.

Οι αναλυτές, θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι η πλέον εκτεθειμένη οικονομικά χώρα της ευρωζώνης λόγω της εξάρτησής της από τον τουρισμό που αντιπροσωπεύει το 35% του ΑΕΠ και το 20% του εργατικού δυναμικού.

Πηγη

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More